sản phẩm

sản phẩm

App Gọi Xe CNS SMartTaxi

Giải pháp điều hành taxi thông mình

Giải pháp điều hành taxi thông mình (CNS SmartTaxi) là sự kết hợp tổng thể của Phần mềm điều hành taxi, GPS và App trên điện thoại
Triệt để việc đua điểm gây nguy hiểm nhờ kỹ thuật để cử xe gần khách hàng nhất và luật điều chỉ định.
Giảm Km rỗng nhờ công nghệ bản đồ số và công nghệ GPS.
Giảm tải cho kênh đàm xuống mức tối đa, tiến tới cắt kênh đàm.
Giảm công việc cho nhân viên phòng điều hành xuống một mức đáng kể nhở công việc điều cuốc tự động và lái xe làm việc tương tác với khách hàng.
Khách hàng quan sát thông tin xe đến đón mình, có được thông tin lái xe ( Tên, Hình ảnh lái xe)
Tiện ích bản đồ số trên app lái xe giúp việc lái xe có thể tìm đường đi thuận tiện nhất.
Hệ thống tự động mời khách khi xe đến gần điểm đón khách hàng.