sản phẩm

sản phẩm

Phần mềm quản lý, giám sát khai thác mỏ

Phần mềm quản lý, giám sát sản lượng khai thác mỏ

( Mỏ đá, mỏ đá vôi, mỏ quặng, …)

Các chức năng chính của phần mềm:

1. Module tự động phân tích hình ảnh bằng việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)

 + Tự động nhận dạng được xe có chở hàng, không chở hàng, phủ bạt.

 + Tự động nhận dạng xe vi phạm: Xe chở hàng nhưng không đi vào bàn cân.

 + Tự động đếm lượt xe chở hàng đi lên bàn cân.

 + Cảnh báo những xe có hàng, đi lên bàn cân nhưng không có dữ liệu cân.

2. Module quản lý bàn cân

 + Triển khai tại từng bàn cân.

 + Chức năng quản lý cân: kết nối tự động với bàn cân hàng trăm tấn, in phiếu cân, quản lý danh mục sản phẩm, khách hàng, xe, máy xúc, …

+ Báo cáo chi tiết dữ liệu cân: cho phép lọc theo khoảng thời gian, sản phẩm, khách hàng, … Xuất báo cáo ra các định dạng Excel, Word, PDF.

+ Báo cáo tổng hợp dữ liêu cân theo: Sản phẩm, khách hàng, xe, …

+ Cung cấp phương án cho phép Module này hoạt động liên tục khi mạng Internet, mạng lan bị hỏng.

3. Module tổng hợp

+ Giành cho quản lý: Ban giám đốc, lãnh đạo, quản lý

+ Báo cáo số liệu tổng quan về hệ thống

+ Báo cáo chi tiết từng lần cân của tất cả các bàn cân: cho phép lọc theo khoảng thời gian, sản phẩm, khách hàng, … Xuất báo cáo ra các định dạng Excel, Word, PDF.

+ Báo cáo tổng hợp dữ liêu cân theo: Sản phẩm, khách hàng, xe, … của từng bàn cân.

+ Báo cáo tổng hợp dữ liêu cân theo: Sản phẩm, khách hàng, xe, ... theo tất cả.

Thông tin hỗ demo, tìm hiểu thêm về phần mềm liên hệ Mr Huy: 0963.129.001